Touch of Oneness (İlahi Dokunuş)

Touch of Oneness (İlahi Dokunuş) ilahi bilince bağlanmak ve ilahi sevgiyi içimizde yaşatmak için yapılan bir enerji semineridir.

Bu enerji seminerinde derin meditasyonlar aracılığıyla katılımcılar hiç kimseye bağlı olmadan ilahi bilinç ile iletişime geçip ilahi enerjiye uyumlanır. Her uyumlamada katılımcı içindeki ilahi ışığı farkedip, ilahinin bir parçası olduğunu hatırlar. İlk ayrıldığı andan itibaren bu bilincin önünü kapatan perdeleri açıp kendi kutsal yönüyle iletişime geçer ve bunu günlük hayatında yaşatmanın yollarını bulur. Bu enerji semineri sırasında farketmeden ilahi bilince kapılarımızı kapattığımız anlara gider, o anları şifalandırırken, en temelde ayrılık acımızı şifalandırırız. Aslında hiçbir zaman ayrı olmadığımızı, bunun dünyevi yaşantının getirdiği en büyük ilüzyon olduğunu farkederiz. Bu ilüzyonu ortadan kaldırıp kendi içimizdeki ilahi ışığı bilinçli bir şekilde yaşamımıza kattığımız an, yaşadığımız her şeyin bütünün bir parçası olduğunu algılar ve bütüne ilahi sevgi ile bakmaya başlarız. İçimizdeki ilahi ışığın saf ve temiz sevgiden ibaret olduğunu, bu sevginin olağanüstü bir gücü olduğunu, biz sevginin gücünü kullandıkça bu dünyada ne yaşarsak yaşayalım, köklü ve sağlıklı bir şekilde yaşamımızı sürdürebileceğimizi farkederiz. İçimizdeki ilahi ışıkla bağımız ne kadar güçlü olursa, kadim güvenimiz ve buna bağlı olan umutlarımız, yeteneklerimiz, yaratma gücümüz o derece güçlü olur.

Türkiye’de sadece Aynur Salış tarafından yönetilen bu çalışma, İstanbul’da iki gün, İstanbul dışında üç gündür. Uyumlamadan sonra başkalarına bağlı kalmadan kendi başınıza enerji ile ilişkiye geçebilirsiniz. Herhangi bir ritüel veya sembol kullanılmaz. Çalışmanın son gününde bu enerjiyi kendinize ve başkalarına uygulamanın yöntemleri öğretilir.