Evler ve İşyerleri İçin Enerji Danışmanlığı

Evlerin, bahçelerin ya da işyerlerinin enerjisinde bozulma bir çok nedene bağlı olabilir. Bunu düzeltmek ve arzuladığınız ortamı yaratmak mümkündür.

Kendimizi evimizde, bahçemizde ya da işyerimizde rahat hissetmediğimiz zamanlar vardır. Konu ev ise “canım eve girmek istemiyor”, “kendimi huzurlu hissetmiyorum” dediğimiz olur. “Çiçekler bile hoşlanmıyor bu ortamdan, yaprakları sürekli soluyor” deriz bazen. Konu işyeri ise para akışında durağanlık, sürekli iş kaybetme, çalışanlar arasında anlaşamazlık, yüksek stres söz konusu olabilir.

Ev ya da işyerinin enerjisinde bozulma bir çok nedene bağlı olabilir; o mekânda daha önce yaşayan/çalışanların karşılaştıkları ölüm, iflas, kavga, ayrılma gibi üzüntü verici olayların izleri kalır ve bunların arındırılıp dönüştürülmesi gerekir. Ancak enerjinin bozulması sadece mekânla ilgili değildir. O mekânda yaşayan kişilerin durumları da son derece önemlidir. Bir işyerinde ortaklar ya da yöneticilerin vizyonlarındaki ve istekleri arasındaki ayrılıklar, örneğin biri işi büyütmek isterken, diğerinin bundan korkması, ama açıkça söyleyememesi işyerinin enerji akışını bozar.

Evler, bahçeler veya işyerleri için enerji danışmanlığı 4 aşamalı bir çalışmadır ve duruma göre değişik teknikler kullanılır.

  • Ön görüşme: İşveren ya da ev/bahçe sahibi ile söz konusu mekânda yüzyüze bir görüşme yapılır. Bu görüşmede bir dizi soru ile evin veya işyerinin profili çıkarılır ve nelerin rahatsız ettiği ve ne yönde değişiklikler istendiği ile ilgili bilgi alınır.
  • Değerlendirme ve önerilerin hazırlanması: Bu aşamada arzulanan değişikliklerin olması için hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği ve bunlardan her birinin ne gibi değişikliklere yol açacağı anlatılır. Yapılması gerekenler bir sıraya konur.
  • Seçilen yöntemlerin uygulamaya konması: Bu yöntemler blokajların çözülmesi, netlik ve berraklık kazanma, akış sağlama ve her bir oda için ayrı ayrı arzulanan enerjiyi kalıcı kılmak için uygulanır. Arzulanan enerji evlerde neşe, huzur ve dinginlik, işyerleri için yüksek performans, verimlilik, ekip içi uyum, stresle başa çıkma olabilir.
  • Takip: Nelerin değiştiği, hangi hedeflere ulaşıldığı, ilk hedeflere ulaşıldıktan sonra nelerin arzulandığı konuşulur ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Önerilen yöntemler arasında kişilerin kullanımı veya mekânlarda kullanılmak üzere LichtWesen® ürünleri önemli bir yer tutar. Hangi ürünlerin kullanılacağına, görüşmeden elde edilen bilgilerle ve kişilerle meditasyona girilerek karar verilir. Gerektiğinde Sistem ve Aile Dizimi veya diğer danışmanlık yöntemleri ve enerji çalışmaları uygulanır.