Dünya Melekleri

Temalar

Ürün Adı

Numara

İncele

Kalıcılık
Kristal (Kristall)
31
Büyüme
Ağaç (Baum)
32
Yaşama Sevinci
Güneş (Sonne)
33
Dayanıklılık
Toprak (Erde)
34
Yaşama İradesi
Ateş (Feuer)
35
Hareketlilik
Su (Wasser)
36
Düşünce Gücü ve İletişim
Hava (Luft)
37

© 2012 - 2024 Lichtwesen Turkey , Her hakkı saklıdır. Faaliyetlerimizin hiç biri tedavi amaçlı değildir. Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlı olup, sağlık hizmeti niteliği taşımaz. Verilen bilgiler hiç bir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavinin mutlaka bir tıp doktoru tarafından yapılması gereklidir. Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen bir tıp doktoruna başvurun. Kullanım Şartları

Copyright © 2024 - Rella Dijital Ajans