Büyüme - Ağaç (Baum)

Özet

  • Kozmik enerjiyle dünyasal enerjiyi uyumlamak
  • Topraklanma
  • İstikrar
  • Uyum