Kalıcılık - Kristal (Kristall)

Özet

  • Eterik yaşam enerjisini daha kolay içine alıp bedene entegre etmek
  • Daha yüksek titreşimli bilinç bölümlerini bedene entegre etmek
  • Bedendeki kristalize yapıları arındırmak
  • İstikrarlı yapı