Yaşama Sevinci - Güneş (Sonne)

Özet

  • İçsel ışığın parlamasına izin vermek
  • Sevinç ve canlılık
  • Bolluk