Karizma - Altın Yaratılış Işını

Özet

  • Yaratma gücü
  • Kendi kararlarını alma ve yaşama gücü
  • Bilincinde olmak
  • Zenginlik
  • Eril prensip