Farkındalık - Benim Farkındalığım (Meine Erkenntnis)

Özet

  • Düşünce ve davranışlarda netlik
  • Bilinçli olmak
  • Farkına varmak
  • Sezgi
  • İçsel bilgelikle temas içinde olmak