Güç - Benim Gücüm (Meine Kraft)

Özet

  • Dayanıklılık ve canlılık
  • İçsel gücü aktive etmek
  • Kendini bilmek
  • Kendini yaşam enerjisine açmak
  • Yeni bir düzen bulmak