Bereket - Bereket Kristali (Sterntaler)

Özet

  • Zengin olmakla, bereket ve bollukla ve parayla ilgili mevcut örüntülerin ve düşünce kalıplarının bilincine varmak
  • İlahî bolluk ve sevgiyle bağlantı kurmak
  • Kopuk olma ve yoksunluk acısının şifalanması
  • Güvende ve beslenmiş olmak
  • Dünyaya ve maddeye duyulan sevgi
  • Hediyeleri kabul etmek