Doğruluk - Christus

Özet

  • Kendi gerçeğinin farkına varıp yaşamak
  • Koşulsuz sevgi içinde olmak
  • Kendini keşfetmek
  • Otorite geliştirmek (kendine ait)
  • Lider nitelikleri oluşturup başkalarının iyiliği için kullanmak
  • Babayla ilgili konuları şifalandırmak