Güven - El Morya

Özet

  • Kendine, enerjine, gücüne ve yeteneğine güven duymak
  • Dışarıdan gelecek yardıma güven duymak
  • Sarsılmayan umut ve kadim güven
  • Korkulardan arınmak