Arınma - Elohim’in Beyaz Işını

Özet

  • Temizlenme, arınma, özgürleşme
  • Farkındalık, uzak görüş
  • Bir sonraki gelişim basamağına yükselmek