Barış - Elohim’in Mavi Işını

Özet

  • İçsel barışı ve iç sakinliğini ortaya çıkarmak
  • Yöneticilik niteliklerini geliştirmek
  • İstenen yapıları ve düzeni görmek
  • İlahî düzenle uyum içinde olmak