Umut - Gabriel

Özet

  • Değişim
  • Sevinç
  • Umut
  • Dilekleri ve beklentileri anlayabilmek