Güç ve Dayanıklılık - Kırmızı Yaratılış Işını

Özet

  • Yaşama gücü ve yaşama isteği
  • Atılım ve dinamizm
  • Sözünü geçirme yeteneğ