Berraklık - Kristal Kuvarslı Boyun Yastığı

Özet

  • Arınma ve berraklık
  • Uyanık ve mevcut olmak
  • Toparlanıp kalkmak