Yapı ve İstikrar - Mavi Yaratılış Işını

Özet

  • Sağlıklı düzeni ayakta tutmak ve yeniden oluşturmak
  • İşleyen yapılar inşa etmek
  • İstikrar
  • Yaşam planını anlamak
  • Hakikat ve tüm düzeylerde derin huzur