Dünya ve Kendimizle Uyum - Melchizedek

Özet

  • Ruhsallıkla günlük yaşamı uyumlu kılmak
  • Krallara yakışan bir görkem ve güce erişerek doğrulmak
  • Ölümsüz özü keşfedip yaşatmak
  • Beden, zihin ve ruh arasındaki bağ ve uyumu güçlendirmek