Özgürlük - Saint Germain

Özet

  • Duygusal düğümlenmeleri anlayıp çözebilmek
  • Davranış kalıplarının ve inanışların farkına varmak
  • Karmayı çözmek
  • Özgür seçime sahip olmak