Sonraki Adım İçin Cesaret - Victory

Özet

  • Hayatın bir sonraki safhasının eşiğinde olma
  • Edinilmiş deneyimleri, öğrenilmiş dersleri ve yeni titreşim alanlarını entegre etmek
  • Aşmak/başarmak
  • Enerji kanalları, çakraları ve aura bedenini dengelemek/uyumlamak