Gelişmek - Zadkiel

Özet

  • Mükemmellik
  • Bilgelik
  • Bilgi birikimi
  • İlahî enerjiyle bütünleşmek